Služby a produkty

V oblasti čistíren odpadních vod a čerpacích stanic děláme projekty elektročásti přímo pro obce nebo projektanty technologie. Klíčovým partnerem v tomto oboru je VaK Vsetín, kde jsme v minulosti realizovali mj. dispečink odpadních vod včetně přenosů dat z připojených objektů. Na toto navazují i současné zakázky v této lokalitě, které zpravidla vyžadují i připojení místních čerpacích stanic k dispečinku VaK Vsetín (desítky objektů) a sw úpravy na dispečinku. Jedná se většinou o malé objekty, kde dodáváme komplet elektročást včetně MaR, řízení (PLC) a přenosů dat.

V řízení technologie má firma dosud platný patent č. 298936 „Způsob řízená provzdušňování při biologickém čištění odpadních vod", který byl uplatněn pouze v několika vlastních realizacích řízení ČOV.

Kontakty

Vzhledem k dlouholeté spolupráci lze říci, že nadstandardní vztahy jsou ve VaK především se současným výrobně technickým náměstkem, panem Milanem Jurenkou a vedoucími velkých ČOV.

Z technologických dodavatelů nejvíce spolupracujeme s firmou KUNST Hranice, nicméně běžně se zúčastňujeme výběrových řízení na elektročást vypisovaných zpravidla vybraným generálním dodavatelem celé stavby.

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up