Služby a produkty

Největší podíl specifického know-how firmy je v oboru měníren MHD. Projektanti mají kromě obvyklé způsobilosti podle §10 dle vyhl. 50/1978 Sb. také elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhl. 100/1995Sb. ve znění vyhl. 279/2000Sb. pro činnosti na určených technických zařízeních, což umožňuje projekční činnost na drážních zařízeních.

V projekční činnosti měníren jsme zaměřeni na aplikace s technologií OHL ŽS, na jejímž vývoji a konstrukci jsme se podíleli. Pro typovou řadu měnírenské technologie OHL ŽS také dodáváme některé přístroje (vlastní výroby) a moduly řídicího systému včetně jejich programového vybavení. Dále dodáváme dispečerské řízení pro lokální ovládání z měnírny a zajišťujeme sw návaznost na různé systémy dálkového ovládání měníren. Při realizacích měníren působíme jako subdodavatelé OHL ŽS, pro pozáruční servis řídicích systémů měníren jsme potom přímými dodavateli pro dopravní podniky.

Pro využití na měnírnách MHD vyrábíme tyto speciální přístroje:

  • RKTU - Elektronické relé pro kontrolu napájení trakčních (trolejových) úseků
  • RKK - Elektronické relé pro kontrolu kabelů
  • RE 750 - Elektronické relé pro kontrolu trakčního napětí

Dále dodáváme vlastní přístroj pro trvalé sledování přítomnosti napětí ve střídavých soustavách vysokého napětí bez použití měřicích transformátorů napětí - kapacitně optický indikátor (KOI)

Kontakty

Udržujeme osobní kontakty s vedoucími provozů/středisek měníren v dopravních podnicích v Brně, Praze, Plzni a Olomouci, kde je několik instalací kompletních měníren OHL ŽS. V projektové činnosti měníren jsme zpravidla přímými dodavateli dopravních podniků či subdodavateli projektantů stavby, případně GP větších dopravních projektů. V menší míře jsme dříve spolupracovali s DP v Ostravě a Hradci Králové - oba tyto DP jsou nyní orientovány na jinou technologii měníren. V případě brněnského DP máme uzavřenou rámcovou smlouvu o servisu a dodávkách ND, užší vztahy máme pouze s nižším managementem - vedoucí střediska měníren a kabelové sítě (spadá pod odbor infrastruktury a investic a pod tech. ředitele – změna struktury od 1.1.2013)

V OHL ŽS to byl především velmi dobrý vztah s nynějším ředitelem závodu M&PC panem Pavlem Kovaříkem (v současné době na odchodu, probíhá změna org. struktury), novým ředitelem divize Technologie je pan Roman Dostálek – vzhledem k dlouholeté spolupráci lze očekávat korektní vztahy i s ním.

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up