Čistírna odpadních vod Bučovice

Větší ČOV realizovaná naší společností. Na čistírně je jedno PLC řady SLC500 od firmy Allen-Bradley a dispečerská stanice s tiskárnou. Vizualizační systém dispečerské stanice PROMOTIC běží pod operačním systémem MS-DOS. Páteřní komunikace je metalická - DH485. Dálkový přenos údajů není realizován. Čistírna je navržena jako bezobslužná, po výpadcích napětí a při poruchách jsou důsledně uplatněny najížděcí a záskokové funkce řízení.

Úpravna vody Valašské Meziříčí

Postupná rekonstrukce čtyř původních pískových filtrů na filtry s aktivním uhlí. Při rekonstrukci bylo realizováno kompletní automatické řízení filtrace a praní filtrů s využitím stávajících silových obvodů. HW řídicího systému je dvouúrovňový. Na procesní úrovni jsou dvě PLC řady SLC500 přímo u filtrů. K dispečerské stanici s vizualizačním systémem PROMOTIC pod operačním systémem WIN-NT jsou připojeny po komunikaci zákaloměry. Dávkování chemikálií je řízeno od průtoku a zákalu. Páteřní komunikace je metalická - DH485. Dálkový přenos údajů není realizován.

Čistírna odpadních vod Vsetín - intenzifikace, II.etapa

Městská čistírna odpadních vod. Při intenzifikaci byla provedena úplná rekonstrukce řízení celé ČOV. Na procesní úrovni je sedm PLC řady CompactLogix od firmy Allen-Bradley s místními panely operátora s klávesnicí a dotykovou obrazovkou. Na velínu ČOV jsou dvě na sobě nezávislá dispečerské stanice, další stanice je u vedoucího ČOV. Vizualizační systém dispečerských stanice PROMOTIC běží pod operačním systémem WIN-XP. Páteřní komunikace EtherNet je objektech metalická, mimo objekty po optických vláknech. K dispečerským stanicím jsou přes dálkový přenos údajů (vysílačky) připojeny čerpací stanice.

Čistírna odpadních vod Hutisko-Solanec

Obecní čistírna odpadních vod. Na procesní úrovni je PLC řady CompactLogix od firmy Allen-Bradley s místním panelem operátora s klávesnicí. Přes dálkový přenos údajů (vysílačky) jsou informace o stavu čistírny přenášeny na ČOV Zubří, kde je na dispečerské stanici velínu realizována vizualizace ČOV a tisky směnových protokolů. Čistírna je navržena jako bezobslužná, po výpadcích napětí a při poruchách jsou důsledně uplatněny najížděcí a záskokové funkce řízení.

Čerpací stanice Vsetín-Ohrada

Ukázka, jak je možné s minimálním navýšením nákladů realizovat požadavky provozovatele. Do sběrné studny pitné vody natéká samotíží voda z okolních vrtů. Do studny bylo instalováno nové čerpadlo řízené frekvenčním měničem 90 kW řady VLT8000 od firmy Danfoss pro odčerpávání přebytku vody tak, aby byla udržena požadovaná úroveň hladiny vody ve studni. V původním zadání obsluha ručně řízením otáček čerpadla udržovala hladinu vody podle ukazatele. Naše řešení s využitím standardně vestavěného regulátoru frekvenčního měniče automatizovalo řízení hladiny na požadované úrovni.

Čistá řeka Bečva

Akce Čistá řeka Bečva dále jen ČřB byla financována z EU. Naše firma dodávala pro části A a B kompletní elektroinstalaci malých objektů (čerpací stanice, dešťové zdrže a měrné objekty). Na celé akci ČřB je kompletní SW od naší firmy. Městské ČOV (ČOV Valašské Meziříčí a ČOV Zubří), obecní ČOV (ČOV Halenkov, ČOV Hovězí, ČOV Karolinka, ČOV Velké Karlovice a ČOV Horní Bečva). Čerpací stanice, dešťvé zdrže a měrné objekty (celkem 36 objektů). Dále naše firma realizovala dálkový přenos z 58 objektů na oblastní dispečinky na ČOV Valašské Meziříčí, ČOV Zubří a ČOV Vsetín, centrální dispečink na ČOV Vsetín a na přenosný počítač. Na oblastních dispečincích se tiskne denní a měsíční protokoly ze všech objektů.

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up