L2HF je technologický produkt určený pro vývojáře vizualizačních aplikací, založený na .NET platformě. Zdroje dat, které jsou využívány v DotView HMI FRAMEWORK mohou být perzistentní i neperzistentní. L2HF je schopen pracovat s relačními databázemi, real-time databázemi, XML soubory jako vlastní bází dat, a zpřístupňovat jakékoliv externí zdroje dat.

 • Prezentační vrstva
 • Prezentační logika
 • Aplikační logika ( "business rules" )
 • "Database management system"
 • Přístupová vrstva databáze k externím zdrojům dat

Hlavní rysy:

 • Data mining je oddělený od prezentační vrstvy
 • Interní sjednocení různých externích datových zdrojů
 • Adaptace dle potřeb zákazníka
 • Nezávislost konfigurace
 • Integrace s MS .NET Studio

Výhody:

Vývojář jakékoliv vizualizační aplikace jistě ocení následující výhody, které mu L2HF nabízí:

 • Opakované využívání komponent
 • Flexibilita systémové architektury ( 2 nebo 3 vrstvý klient, založeno na CORBA, .NET remoting, atd. )
 • Úspora nákladů během vývojové fáze
 • Snadná adaptabilita systémového chování pro cíleného zákazníka

Reference:

Seznam projektů, ve kterých byl použit HMI framework:

Bhushan L2 HMI Caster - Indie (2006)

Uživatelské rozhraní pro operátory ve slévárně. Systém zahrnuje dialogy pro plánování produkce, definice tříd oceli a chemického složení, přehled produkce, přehled stavů výrobních jednotek, zobrazování výsledků technologických modelů, zobrazení online dat, výstupní reporty.

Celsa L2 HMI Meltshop - Anglie (2006)

Software pro obsluhu tavírny. Obsahuje části pro ovládání elektrické obloukové pece (EAF) a licích pánví (LF). Celý systém zahrnuje dialogy pro plánování produkce, definici tříd oceli a chemického složení, specifikaci materialů a jejich užití, ovládání násypek a pánví, přehled produkce, přehled stavů výrobních jednotek, výsledky modelů, online data, výstupní reporty.

Izdemir L2 HMI Caster - Turecko (2006)

Uživatelské rozhraní pro operátory ve slévárně. Systém zahrnuje dialogy pro plánování produkce, definice tříd oceli a chemického složení, přehled produkce, přehled stavů výrobních jednotek, zobrazování výsledků technologických modelů, zobrazení online dat, výstupní reporty.

Izdemir L2 HMI Meltshop - Turecko (2006)

Software pro obsluhu tavírny. Obsahuje části pro ovládání vysoké pece (BOF) a licích pánví (LF). Celý systém zahrnuje dialogy pro plánování produkce, definici tříd oceli a chemického složení, specifikaci materialů a jejich užití, ovládání násypek a pánví, přehled produkce, přehled stavů výrobních jednotek, výsledky modelů, online data, výstupní reporty.

Jinan CCM L2 HMI - Čína (2006)

Uživatelské rozhraní pro operátory na studené válcovně. Systém zahrnuje dialogy pro přehled produkce, přehled zpoždění, vstup/výstup technologických modelů, přehled materialu, informace z válcovací tratě a stavy jednotlivých výrobních jednotek.

Jisco Meltshop HMI - Čína (2006)

Software pro obsluhu tavírny. Obsahuje části pro výpočet vsázky materiálů (CMC), ovládání elektrické obloukové pece (EAF), Argon-kyslíkového oduhličení (AOD) a licích pánví (LF). Celý systém zahrnuje dialogy pro plánování produkce, definici tříd oceli a chemického složení, specifikaci materialů a jejich užití, ovládání násypek a pánví, výpočet vsázky materiálů, přehled produkce, přehled stavů výrobních jednotek, výsledky modelů, online data, výstupní reporty.

Siemens-Voest TCM HMI - Rakousko (2006)

Uživatelské rozhraní pro tandemovou studenou válcovnu. Obsahuje specifikaci vstupních hodnot, materiálu atd.

Ural Steel L2 HMI Meltshop - Rusko (2006)

Software pro obsluhu tavírny. Obsahuje části pro ovládání elektrické obloukové pece (EAF). Celý systém zahrnuje dialogy pro plánování produkce, definici tříd oceli a chemického složení, specifikaci materialů a jejich užití, ovládání násypek a pánví, přehled produkce, přehled stavů výrobních jednotek, výsledky modelů, online data, výstupní reporty.

Anyang L2 HMI Caster - Čína (2005)

Uživatelské rozhraní pro operátory ve slévárně. Systém zahrnuje dialogy pro plánování produkce, definice tříd oceli a chemického složení, přehled produkce, přehled stavů výrobních jednotek, zobrazování výsledků technologických modelů, zobrazení online dat, výstupní reporty.

Jinan pickling line HMI - Čína (2005)

Uživatelské rozhraní pro operátory na mořící lázně. Sada dialogových oken umožňuje zadávání primárních dat o produkci, sledování materiálu, parametry modelu a grafy aktuálních veličin.

Jisco Caster L2 HMI - Čína (2005)

Uživatelské rozhraní pro operátory ve slévárně. Systém zahrnuje dialogy pro definice tříd oceli a chemického složení, zobrazování výsledků technologických modelů a výstupní reporty.

Shougang L2 HMI Caster - Čína (2005)

Uživatelské rozhraní pro operátory ve slévárně. Systém zahrnuje dialogy pro plánování produkce, definice tříd oceli a chemického složení, přehled produkce, přehled stavů výrobních jednotek, zobrazování výsledků technologických modelů, zobrazení online dat, výstupní reporty.

Xi'ang plate mill HMI - Čína (2005)

Uživatelské rozhraní pro operátory na válcovně plátů zatepla. Systém zahrnuje dialogy pro zadávání primárních dat produkce, sledování materiálu, sledování stavu válcovacích stolic, management válců, příprava plánu průběhu válcování, graf aktuálních hodnot a dialogy na zadávání dat o kvalitě.

SSI L2 HMI - Thajsko (2004)

Uživatelské rozhraní pro operátory na urychlené chaldící lince ve válcovně zatepla. Zobrazuje vnitřní informace z následujících procesních modelů: Setup Model, Predictor, Observer, Adaptor, a Controller. Zahrnuje také grafy naměřených a predikovaných hodnot a I obrazovky pro vyhodnocování kvality.

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up