Evropské dotace

Vývoj aplikace „smartDŮM“

EU

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Program ICT a sdílené služby
PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“


Výzva II

Vývoj aplikace „smartDŮM“

CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001904

Cílem předkládaného projektu je vyvinout komplexní SW aplikaci pro programovatelný logický automat PLC, který bude propojitelný s cloudovým řešením. Programovatelný automat bude vykonávat řídící, regulační a automatizační úkony dle potřeby, za použití standardizovaných vstupů a výstupů (čidla teploty, plynu, světla, servomotory, manipulátory). K snadnému provozu bude vyvinut aplikační nástroj pro správu a konfiguraci jednotlivých centrálních jednotek spravovaných zařízení (programovatelných automatů) – tepelných čerpadel, vzduchotechniky, solárních kolektorů apod. Pomocí tohoto nástroje bude možné poskytovat i další služby jako je vyhodnocování a optimalizace činností, řízení a servis programovatelných automatů. SW produkt bude ve své finální fázi připravený pro customizaci dle požadavků zákazníka a jeho správa bude svěřena nově vytvořenému dohledovému centru žadatele.

Doba trvání realizace projektu 02/2017 – 02/2020

Kontaktní osoba:
Pavel Kocour
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vývoj nového MQMS systému

 

EU

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Program ICT a sdílené služby
PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“
Výzva I

Vývoj nového MQMS systému

CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001904

Cílem projektu je vývoj nového otevřeného softwarového systému zaměřeného na online sledování a zaznamenávání průběhu výrobního procesu, vyhodnocování kvalitativních ukazatelů a predikování výsledné kvality vyráběných produktů - MQMS (Microsys Quality Management System). Systém taktéž umožní následnou offline analýzu zaznamenaných dat, s jejíž pomocí bude možné mimo jiné zjišťovat příčiny vzniku nekvalitních produktů, zkoumat různé technologické závislosti a vyhodnocovat kvalitativní ukazatele podle potřeb dané továrny. Na základě zjištěných odchylek tak výrobce může ihned reagovat, popřípadě nepokračovat ve výrobě nebo zaměřit kontrolní mechanismy především na „podezřelé produkty“. Tím dojde ke snížení ztrát způsobených nejakostní výrobou, úsporám materiálu, energií a lidské práce. Zvýší se také efektivnost a konkurenceschopnost podniku na trhu. Přidanou hodnotou nově vyvinutého softwaru bude unikátnost spočívající zejména ve vytvoření integrovaného a nadřazeného SW propojujícího veškeré součásti MaR do jednoho centrálního managementu s možností vysoké individualizace pro zákazníkem již používané nebo do budoucna zamýšlené technologie. Realizace projektu významně posílí inovační potenciál společnosti, který díky ní získá moderní řešení, v souladu s vývojovými tendencemi na ICT trhu a s firemní strategií rozvoje. Díky projektu dojde také k nárůstu počtu zaměstnanců o 2 nové kvalifikované pracovníky, kteří také přispějí k růstu společnosti a upevnění její pozice na trhu.

Doba trvání realizace projektu 09/2015 – 12/2017

Kontaktní osoba:
Pavel Kocour
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up