Společnost MICROSYS Brno působí na trhu již od roku 1992 jako inženýrská kancelář s hlavním zaměřením na řízení technologických procesů pomocí programovatelných automatů. Postupem času došlo k rozšíření působnosti na oblasti silnoproudu a měnírenské technologie. Poskytujeme investorům služby v plném rozsahu od studií přes zpracování projektů, dodávky automatizační techniky až po uvedení do provozu. Náš tým je tvořen perspektivními pracovníky převážně s vysokoškolským vzděláním. Pro kreslení elektrotechnických schémat, generování specifikací, svorkových schémat i kabelových listin používáme programový systém ELCAD v kombinaci s AUTOCADEM používaným pro konstrukční a stavební výkresy. Naše montážní skupina je plně mobilní a disponuje běžným vybavením pro montáže ASŘTP, systémů MaR a silnoproudých rozvodů do 1000 V. Zakázky s menším objemem prací jsou tedy realizovány naší firmou kompletně. V případě větších montážních celků spolupracujeme se zavedenými a námi ověřenými firmami.

Naše aktivity jsou směrovány zejména do následujících oborů:

  • energetika (napájecí systémy pro MHD a dráhy, řízení rozvoden, systémy regulace spotřeby energií)
  • ekologie (čistírny a úpravny vod, čerpací stanice, malé vodní elektrárny)
  • pracovní stroje a linky (potravinářství, zpracovatelské a úpravárenské linky,transportní a balící technika)


Společnost je právnickou osobou, zapsanou v Obchodním rejstříku dne 14.řijna 1992, vedeném krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7461. 

IČO: 46972986
DIČ: CZ46972986

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno
číslo účtu: 6967970207/0100

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up