Projekční činnost v oboru elektro

Služby a produkty

Obecně lze konstatovat, že jsme schopni nabídnout zpracování elektroprojektů od stupně pro územní řízení až po dokumentaci realizační či skutečného provedení, a to pro různé stavby či technologie – běžné stavební elektroinstalace, průmyslové rozvody, napájení a řízení technologií a rozvoden do úrovně 22kV. Výkresová dokumentace je vytvářena v programu ELCAD, případně AutoCAD pro dispoziční výkresy.

Kontakty

Většina projekčních zakázek je spojena s dosavadními zákazníky či partnery, např. stavebními firmami, výrobci technologie - důležitější kontakty jsou uvedeny u jednotlivých konkrétních oborů v dalším textu.

Aktivity v oblasti měníren pro MHD

Služby a produkty

Největší podíl specifického know-how firmy je v oboru měníren MHD. Projektanti mají kromě obvyklé způsobilosti podle §10 dle vyhl. 50/1978 Sb. také elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhl. 100/1995Sb. ve znění vyhl. 279/2000Sb. pro činnosti na určených technických zařízeních, což umožňuje projekční činnost na drážních zařízeních.

V projekční činnosti měníren jsme zaměřeni na aplikace s technologií OHL ŽS, na jejímž vývoji a konstrukci jsme se podíleli. Pro typovou řadu měnírenské technologie OHL ŽS také dodáváme některé přístroje (vlastní výroby) a moduly řídicího systému včetně jejich programového vybavení. Dále dodáváme dispečerské řízení pro lokální ovládání z měnírny a zajišťujeme sw návaznost na různé systémy dálkového ovládání měníren. Při realizacích měníren působíme jako subdodavatelé OHL ŽS, pro pozáruční servis řídicích systémů měníren jsme potom přímými dodavateli pro dopravní podniky.

Číst dál

Aktivity v oblasti Českých drah

Služby a produkty

V současné době děláme pouze projekty malého rozsahu pro běžné elektroinstalace v objektech ČD – přes Sudop Praha.
V minulosti, v rámci koridoru, jsme projektovali střídavé napájecí stanice Blansko, Svitavy a podíleli se dodávkou řs na jejich realizaci.

Kontakty

Pouze na Sudop, bez přímých kontaktů na ČD.

Aktivity v oblasti průmyslové automatizace

Služby a produkty

Kromě výše uvedených oborů nabízíme projekty a realizace se zaměřením na aplikace s programovatelnými automaty i v řízení jiných technologií. Z jednorázových akcí se občas vyvine další spolupráce, zpravidla však menších objemů – úpravy, rozšíření, servis a pod.

Kontakty

Dlouhodobější partneři či zákazníci – za zmínku snad stojí fa DISA (čerpací technika), fa Metakon (licí stroje, zařízení úpraven slévárenského písku), JMA Hodonín (armaturka), Kostelecké uzeniny.

Aktivity související se vzorkovači paliva

Služby a produkty

Zde je naše činnost spojena s výrobcem strojní části vzorkovačů, což je Divize realizace společnosti ORGREZ. Pro různé sestavy vzorkovačů a úpravárenských linek zajišťujeme kompletní dodávku elektročásti – od zpracování projektu, přes dodávku napájecího a řídícího rozváděče (PLC včetně sw) až po elektromontáž a zprovoznění na místě. Koncovými zákazníky jsou většinou elektrárny, teplárny, úpravny uhlí.

Kontakty

Dobré osobní vztahy s ředitelem Divize realizací Ing.Jiřím Chaloupkou i projektanty technologie.

Aktivity v oblasti čistíren odpadních vod

Služby a produkty

V oblasti čistíren odpadních vod a čerpacích stanic děláme projekty elektročásti přímo pro obce nebo projektanty technologie. Klíčovým partnerem v tomto oboru je VaK Vsetín, kde jsme v minulosti realizovali mj. dispečink odpadních vod včetně přenosů dat z připojených objektů. Na toto navazují i současné zakázky v této lokalitě, které zpravidla vyžadují i připojení místních čerpacích stanic k dispečinku VaK Vsetín (desítky objektů) a sw úpravy na dispečinku. Jedná se většinou o malé objekty, kde dodáváme komplet elektročást včetně MaR, řízení (PLC) a přenosů dat.

V řízení technologie má firma dosud platný patent č. 298936 „Způsob řízená provzdušňování při biologickém čištění odpadních vod", který byl uplatněn pouze v několika vlastních realizacích řízení ČOV.

Číst dál

Process Control Products

Process control

Main goal of Process Control is material tracking, measured values acquisition and processing, rolling control models and setup values distribution. Our Process Control solutions are based on our own platform PPF (PIKE Process Framework).

In Process Control achieved our employees wide-range experience. According to the customer needs, PIKE can implement complete Level 2 systems, mathematical models or encapsulate the models supplied by the technology supplier (or even by the customer), customize rolling models and implement HMI for Level
2 systems.

We have expert knowledge (dozen of projects) in the implementation of the following Level 2 functions: Material Tracking, Measured Values Acquisition and Processing, HMI, Communication to other systems (based on TCP/IP, ISO OSI, SQLNet, BEA MessageQ and others).

We offer a complex know-how in the following function units:

General

 • Application Framework
 • Communication to L1, L2, L3, Roll Shop Management etc.
 • Primary Data Handling
 • Event Handler
 • Material Tracking
 • Measured Values Processing
 • Reports (coil report, shift report, line stop report etc.)
 • Setpoint Handling
 • Mathematical Models

Meltshops

 • Arc Electrical Furnace Control
 • Laddle Furnace Control
 • Degassers Control
 • Vacuum Oxygen Decarburisation Units Control

Casters

 • Thermal Transfer and Solidification Model
 • Cutting Plan Optimization
 • Casting Speed Control
 • Break Out Warning and Prevention

Rolling Mills

 • Rolling Models
 • Temperature Control during rolling
 • Temperature Control at cooling section
 • Profile and Flatness Model
 • Shape Control (Plan View Optimizer)
 • Roll Change Handling
 • Mill Pacing

Thanks to our long year experience in developing and exploiting various mathematical and physical models, PIKE is prepared to meet any expectations with creating new tailored control programs for any branch of industry the customer will ask for. We use the latest advanced technologies of the world market leaders, like Microsoft, Oracle, Siemens, HP, IBM, DELL etc.

Plant Management

Production management

 • Sure identification of material
 • Basis for exact information and optimization
 • Full stockyard image
 • Less material movement
 • Decreasing use of production resources
 • Increasing customer satisfaction

Advanced Planning and Scheduling

 • Increasing total productivity
 • Increasing throughput
 • Reducing material on stocks
 • Minimizing non-allocated material

Quality Management

 • Preventing further production for not qualified steps
 • Increasing process know-how
 • Improvement of total production quality
 • Matching with Environmental Requirements

Download PDF

Basic Automation Products

Introduction

Our company has long-time experience with the development, testing and commissioning of extensive projects in the field of process Automation all around the world. there have been developed projects in metallrgy, food, material handling and other branches of industry.

Generally, we have the ability to integrate various applications also we able to solve the special cases. We offer complex solutions from the Basic Automation to the top management and planning systems, integrated production quality systems, real-time systems running 24 hours a day, 365 days a year with permanent remove support. PIKE is proud to present the Process Automation reference list to prove its rich history of ultimate competences.

Our company is indenpendent solution vendor. This ensures that our clients get the most technically suitable, flexible and cost-effective system for the project.

Process Automation has three main levels:

 • Level 1 – Basic Automation: Basic Automation represents main production control and plays key role for smooth plant operations. In this level PLCs (Programmable Logic Controller) like ABB, Allan Bradley, General Electric, Mitsubishi and Siemens are used. Other requirements in this area include standardized platforms, open communications, easy expansion and reliable diagnostics.
 • Level 2 – Process control: The main task of the Process Control is to achieve high quality of products and performance improvement. All relevant information about production are stored and evaluated. Process Control generally includes Mathematical models with process adaptation and optimization.
 • Level 3 – Production Management: Production Management systems control product flow through technology and assist to plant management and to sales department, providing important information on a single product as well as on the whole production

Basic Automation

We develop control programs for the PLCs on the basis of the specifications and analysis. We have also the experience with the commissioning of the programs developed by other parties. Vital part of the control systems is also visualization. Our specialists are able to implement the visualization sub- systems using the standard systems (depending on the customer request.

We have been implementing following solutions:

Basic systems

 • Measuring & Weighing systems
 • Cooling Water System
 • Open & Close Machine Cooling System
 • Media Control System
 • Grease Lubrication Control
 • Material Tracking System
 • Low & High Pressure Hydraulic Control

Technological control for casters

 • MLC - Mold Level Control
 • HMO - Hydraulic Mould Oscillation

Technological control for rolling Mills

 • Cold & Hot Plate Leveller Technological Control
 • AGC – Automatic Gauge Control
 • HGC – Hydraulic Gauge Control
 • Backup Roll Eccentricity Compensation
 • Dynamic Profile Control
 • Flatness Monitor
 • Bending, Shifting and Tilting Control
 • CVC Rolls Handling
 • Tension & Tensionless Control
 • Looper Control

download PDF

Enterprise 6screens Framework

The Enterprise 6screens Framework is a unique combination of TIBCO‘s cutting edge technology and PIKE‘s 20 year information systems experience in the manufacturing industry. It is able to bring actual, real-time production information from the process control level, over advanced planning and scheduling, business intelligence up to the corporate level.

Download datasheet in PDF

Číst dál

The 6Screens Framework

The 6Screens Framework is a unique combination of TIBCO‘s cutting edge technology and PIKE‘s 20 year process automation experience in the steel industry It provides actual, real-time production information from the process control level, over advanced plannig and scheduling, business inteligence up to the holding level.

Download datasheet in PDF

Číst dál

DotView OPC

Produkt DotView OPC je určený pro vizualizaci procesů u různých řídících, výrobních, údržbových a měřících jednotek. Tyto jednotky mohou být používány v mnoha odvětvích: např. průmyslu, komunálních službách, poštovních a doručovatelských službách, telekomunikacích apod.

DotView je nástrojem pro různé skupiny inženýrů a techniků pro účely schalování, prověřování jakosti a měření hodnot v reálném čase.

DotView je "web" produkt, založený na klient - server architektuře. Hlavním nástrojem pro návrh DotView je DotView DESIGNER.

Číst dál

DotView HMI Framework

L2HF je technologický produkt určený pro vývojáře vizualizačních aplikací, založený na .NET platformě. Zdroje dat, které jsou využívány v DotView HMI FRAMEWORK mohou být perzistentní i neperzistentní. L2HF je schopen pracovat s relačními databázemi, real-time databázemi, XML soubory jako vlastní bází dat, a zpřístupňovat jakékoliv externí zdroje dat.

 • Prezentační vrstva
 • Prezentační logika
 • Aplikační logika ( "business rules" )
 • "Database management system"
 • Přístupová vrstva databáze k externím zdrojům dat

Číst dál

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up