Meltshop, Secondary metallurgy, Level 2

Country

Type

Technology

Project

Customer

Realized

Environment

Scope

China

L2-meltshop

meltshop

Level 2 ControlSystem

tpCo, tianjin

analysis programming Commissioning

W2k, C++,CoRBa, oracle

CompleteLevel 2 Systemincluding the modelsencapsulation:System administration, Communications,tracking, measuredValuesprocessing, Reports

China

L2-meltshop

meltshop

Level 2 Hmii/F

tpCo, tianjin

analysis programming Commissioning

W2k, C++,Citect

HmiforthemeltshopandCasterLevel 2

System

China

L2-Secondary metallurgy

LaddleFurnace

Level 2 ControlSystem

tpCo, tianjin

analysis programming Commissioning

W2k, C++,CoRBa, oracle

CompleteLevel 2 Systemincluding the modelsencapsulation:System administration, Communications,tracking, measuredValuesprocessing, Reports

China

L2-Secondary metallurgy

LaddleFurnace

Level 2 Hmii/F

tpCo, tianjin

analysis programming Commissioning

W2k, C++,Citect

HmiforthemeltshopandCasterLevel 2

System

thailand

L2-meltshop

meltshop

Hmi,Reports

nakornthai, Chonburi

programming

DeCalpha, openVmS, C, oracle,

moDaS, Guiman

Level 2  Hmi, Reports

South africa

L2-meltshop

meltshop

Hmi,Reports

SaldanhaSteel, Saldanha

programming

Commissioning

DeCalpha, openVmS, C, oracle,

moDaS, Guiman

Level 2  Hmi, Reports

india

L2-meltshop

meltshop

Hmi,Reports

iSpat, Denro

programming

DeCalpha, openVmS, C, oracle,

moDaS, Guiman

Level 2  Hmi, Reports

China

L2-Secondary metallurgy

Vacuum oxygen

Degasser(VoD)

Level 2 ControlSystemfor Vacuum oxygen Degasser (VoD)

Baoshan,Shanghai

analysis programming Commissioning

Wnt, C++,oracle

CompleteLevel 2 Systemincluding the modelsimplementation. System administration, Communications,tracking, measuredValues processing

China

L2-Secondary metallurgy

Secondary metallurgy

Level 2 ControlSystemfor Vacuum oxygen Degasser (RH unit)

Benxi iron&Steel, Benxi

analysis programming Commissioning

Wnt, C++,oracle

CompleteLevel 2 System:System administration, Communications,tracking, measuredValuesprocessing, Hmi,Reports

 

Číst dál

CSP MILL, Level2

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
uSa L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem nucorSteel, Hickmann,aR analysis programming Commissioning DeCVaX, VmS Fortran, DeCforms CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
mexico L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem HYLSa, monterey analysis programming Commissioning DeCVaX, VmS,C, DataViews (SiiX) CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
uSa L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem GallatinSteel, Gent,kY analysis programming Commissioning DeCVaX, VmS,C, DataViews (SiiX) CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
korea L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem HanboSteel, asanBay analysis programming Commissioning DeCVaX, VmS,C, DataViews (SiiX) CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
uSa L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem Steel Dynamics (SDi), Butler, in analysis programming Commissioning DeCVaX, VmS,C, DataViews (SiiX) CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
uSa L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem nucorSteel, Crawfordsville, in analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, powerBuilder, Sybase Level 2 SystemRevamps: Systemadministration, Communications,tracking, Reports
uSa L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem acmeSteel, Riverdale, iL analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, DataViews (SiiX) CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
uSa L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem nucorSteel, Berkeley, SC analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, DataViews (SiiX) CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
Spain L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem aCB, Bilbao analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, DataViews (SiiX) CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
india L2-CSpmill CSpmill Level 2 ControlSystem iSpat, Denro analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, DataViews (SiiX) CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports

 

Číst dál

PLATE MILL, Level1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
China L1-platemill platemill Hot plate Leveler Leveler, Hmi angangnewSteel, anshan

programming

Commissioning

proBaS (promask, proDB, LogiCaD,Whmi), WinCC  
austria L1-platemill platemill plateCoolingSystem VoeSt-aLpineGrobblech,Linz Commissioning proBaS (promask, proDB, LogiCaD,Whmi)  
italy L1-platemill platemill accelerating plateCooling iLVa, taranto Commissioning proBaS (promask, proDB, LogiCaD,Whmi)  
China L1-platemill platemill HotplateLeveler Wuyang iron &Steel, Wuyang Commissioning Vme, proBaS (promask, proDB, LogiCaD,Whmi)  
egypt L1-platemill platemill Cold plate Leveler Vmei/F toSiemensDrives abuZaabal, Heliopolis Commissioning Vme, proBaS (promask, proDB, LogiCaD,Whmi) Hot plate Leveler, Cold plate Leveler
China L1-platemill platemill Cold plateLeveleri/o Signals,Communications Baoshaniron &Steel, Baoshan programming, Commissioning tDS, Step7 (CFC,SFC,profibus,Whmi,WinCC) Hot plate Leveler, Cold plate Leveler
China L1-platemill platemill accelerating plateCooling Baoshaniron &Steel, Baoshan programming, Commissioning tDS, Step7 (CFC,SFC,profibus,Whmi,WinCC)  
egypt L1-platemill platemill HotplateLeveller abuZaabal, Heliopolis Commissioning Vme, proBaS (promask, proDB, LogiCaD,Whmi) HotplateLevelerCold plateLeveler

Měnírna MHD, Brno ÚDOLNÍ

První měnírna instalovaná v podzemní stavbě. Zahrnuje šest tramvajových napáječů, šest trolejbusových napáječů a dva šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.25 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 1600 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT. Detailní vizualizace technologie je na lokálním velíně přímo na měnírně, přehledová na energetickém dispečinku dopravního podniku.

Měnírna MHD, Plzeň HYDRO

Největší realizovaná měnírna zahrnující dvacet tramvajových napáječů, čtyřiadvacet trolejbusových napáječů a čtyři dvanáctipulzní usměrňovače. Celá stejnosměrná technologie je umístěná ve třetím podlaží budovy. Výkon jednoho transformátoru je 2.5 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 3 kA. Rozváděč 22 kV dodala firma Merlin-Gerin (Schneider). Dálkový přenos na dispečink zajištěn systémem TECOMAT. Vizualizace technologie měnírny je provedena na dispečerském stanovišti i na samotné měnírně.

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up