CASTER, Level 2

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
Malaysia L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem megasteel,Banting analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, oracle, Forms CompleteLevel 2 Systemincludingthemodels customization:Systemadministration, Communications, tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle CompleteLevel 2 Systemincludingthemodels encapsulation: Systemadministration, Communications, tracking, measuredValues processing, Reports
China L2-Caster Caster Level 2 Hmii/F tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,Citect HmiforthemeltshopandCasterLevel 2 System
Egypt L2-Caster Caster DBaccess interfaces anSDk, alexandria analysis programming Commissioning Wnt, C++,oracle DBDesign,DBaccessRoutines,Hmi
Netherlands L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem Hoogovens analysis programming Commissioning Hp-uX, C, oracle CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValuesprocessing, Hmi,Reports,models encapsulation
Germany L2-Caster Caster DataHandling, DBSupport Hkm, Duisburg analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle DBDesign,DBaccessRoutines
Italy L2-Caster Caster Level 2 Hmi aSt, terni programmingCommissioning Wnt, C++,mSVS(mFC)oracle DBDesign,DBaccessRoutines,Hmi
China L2-Caster Caster 2 add.Strands for Level 2 Control System tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle upgradeoftheLevel 2 systemforthe additional2 strands
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem anyang iron&Steel analysis programming W2k, C++,CoRBa, CBS-k, oracle CompleteLevel 2 System,partlythe models implementation(CutLengthoptimization). System administration, Communications,tracking, measured Valuesprocessing, Hmi,Reports
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem Shougang,Beijing analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, CBS-k, oracle CompleteLevel 2 System,partlythe models implementation(CutLengthoptimization). System administration, Communications,tracking, measured Valuesprocessing, Hmi,Reports

Číst dál

Others, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
uSa L1-others GeneralSoftware Steam turbine Simulation Siemensalpharetta,Ga programming testing SiemensSimaDYn-D, Step7, WinCC Simulationsystemforthe standardSiemensproduct
CzechRepublic L1-Chemicals Rubber plant Waiste air Control kaučukkralupy programming testing SiemensS7  
Germany L1-others GeneralSoftware ControlState machineVisualization SmSDemag analysisprogramming testing Windows,C++ Visualizationtool fortheCommissioningengineers
uSa L1-Food industry Brewery Brew Control, Fermentation Control anheuser-Busch, St.Louis,mo, Columbus,oH programming testing SiemenspCS-7,Step7, WinCC  
netherlands L1-assembly Lines production LinefortV Screens Sealedgemasking,mask insertion machine philips,China, mexico, CZ programming testing S7-300,S7-400,Step7 (SCL)  
Germany L1-others GeneralSoftware CommunicationCards, Diagnostictools iBa, Fuerth programming, testing Windows,C++ Diagnostictoolsforthe various communicationcardsofiBa systems
South africa L1-mining platinum mine platinum mineSealedgemasking,mask insertion machine Hatch-anglo platinum, Johannesburg- Rustenburg programming testing SiemenspCS-7,Step7, WinCC  
Germany L1-others GeneralSoftware DriverforapCi3120 SmSD analysis programming VxWorks,C  
Germany L1-others GeneralSoftware VisualizationSystemXHmi SmSDemag programming, testing Windows,C++,.net VisualizationSystem:Design and execution ofoperational Screens (ininternet Browser)
austria L1 inspection Line iSL2 Voest-alpine ,Linz analysis programming Commissioning Step 7,WinCC L1controlandvisualizationsystem

Meltshop, Secondary metallurgy, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
China L1 - Secondary metallurgy Secondary metallurgy Level 1 Control system Jiuquan iron & Steel (JiSCo), Jiayuguan analysing programming Commissioning Simatic S7, WinCC Lance control, Gate control, auxiliary movements, Hmi
Korea L1 - Secondary metallurgy meltshop aoD convertor CSS Changwon Commissioning Vme, proBaS (promask, proDB, LogiCaD,Whmi) Lance Control
Iran L1 - meltshop L2 - meltshop meltshop Level 1 and Level 2 for meltshop Hosco analysis programming Commissioning Wnt, C++, oracle, C# Hmi Step 7 WinCC eaF1, eaF2, LF1, LF2 & material
Germany L1 - meltshop eaF L2 engineering almond engineering Visual Basic 6.0, C#,oCX electric arc Furnace engineering for L1 Handling
Belgium L1 - Secondary metallurgy Gas Recovery L1 CGR mittal Gent programming, Commissioning WinCC, Step7 Control of pLC, Drives,
Russia L1 - meltshop eaF L1 material Handling taGanRoG programming, migration Visual Basic 6.0, C#,oCX  
Belgium L1 - Secondary metallurgy CGR Commissioning arcelor mittal Gent pLC, Drive Step 7, aB Gas Recuperation technology - Drives and pLC

Měnírna MHD, Praha Karlín

Jedná se o neobvyklé propojení tří kontejnerových měníren do jednoho celku, doplněné o další kontejnery s ostatní výbavou (rozvodna 22kV, vlastní spotřeba, vyrovnávací zpětné odpory, dozorna). Výhodou takového řešení je v případě potřeby možnost přesunu jednotlivých kontejnerů. Měnírnu tvoří celkem patnáct tramvajových napáječů a tři šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.65 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 2250 A. Rozváděče 22 kV dodaly firmy Holec a Siemens. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem TECOMAT. Vizualizace technologie umo

Processing Lines, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
uSa L1-processing Lines Galvanizing Line Level 1 Control,Hmi nationalSteel, Chicago,iL programming testing SiemensS5,intellution  

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up