Měnírna MHD, Brno ÚDOLNÍ

První měnírna instalovaná v podzemní stavbě. Zahrnuje šest tramvajových napáječů, šest trolejbusových napáječů a dva šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.25 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 1600 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT. Detailní vizualizace technologie je na lokálním velíně přímo na měnírně, přehledová na energetickém dispečinku dopravního podniku.

SECTION MILL, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
CzechRepublic L1-Sizing mill for seemlesstubes Sizingmill electrical equipment and automation system VVt -Vítkovice válcovnatrub project analysis programming Commissioning Simens,Step 7,WinCC Complex delivery of electrical equipment and automatio nsystem for sizing mill for seemless tubes

Processing Lines, Level 2

Country

Type

Technology

Project

Customer

Realized

Environment

Scope

uSa

L2-processing Lines

GalvanizingLine

Level 2

nationalSteel, portgage,in

programming testing

Wnt, mSVSC++,oracle

Redesign and commissioning

China

L2-processing Lines

picklingLine

Level 2 Hmi

Jinan  iron&Steel, Jinan

programming

W2k, C++,.net, CoRBa, CBS-k,oracle

Complete pickling Line Level 2, Hmi, Reports

Čistírna odpadních vod Vsetín - intenzifikace, II.etapa

Městská čistírna odpadních vod. Při intenzifikaci byla provedena úplná rekonstrukce řízení celé ČOV. Na procesní úrovni je sedm PLC řady CompactLogix od firmy Allen-Bradley s místními panely operátora s klávesnicí a dotykovou obrazovkou. Na velínu ČOV jsou dvě na sobě nezávislá dispečerské stanice, další stanice je u vedoucího ČOV. Vizualizační systém dispečerských stanice PROMOTIC běží pod operačním systémem WIN-XP. Páteřní komunikace EtherNet je objektech metalická, mimo objekty po optických vláknech. K dispečerským stanicím jsou přes dálkový přenos údajů (vysílačky) připojeny čerpací stanice.

Others, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
uSa L1-others GeneralSoftware Steam turbine Simulation Siemensalpharetta,Ga programming testing SiemensSimaDYn-D, Step7, WinCC Simulationsystemforthe standardSiemensproduct
CzechRepublic L1-Chemicals Rubber plant Waiste air Control kaučukkralupy programming testing SiemensS7  
Germany L1-others GeneralSoftware ControlState machineVisualization SmSDemag analysisprogramming testing Windows,C++ Visualizationtool fortheCommissioningengineers
uSa L1-Food industry Brewery Brew Control, Fermentation Control anheuser-Busch, St.Louis,mo, Columbus,oH programming testing SiemenspCS-7,Step7, WinCC  
netherlands L1-assembly Lines production LinefortV Screens Sealedgemasking,mask insertion machine philips,China, mexico, CZ programming testing S7-300,S7-400,Step7 (SCL)  
Germany L1-others GeneralSoftware CommunicationCards, Diagnostictools iBa, Fuerth programming, testing Windows,C++ Diagnostictoolsforthe various communicationcardsofiBa systems
South africa L1-mining platinum mine platinum mineSealedgemasking,mask insertion machine Hatch-anglo platinum, Johannesburg- Rustenburg programming testing SiemenspCS-7,Step7, WinCC  
Germany L1-others GeneralSoftware DriverforapCi3120 SmSD analysis programming VxWorks,C  
Germany L1-others GeneralSoftware VisualizationSystemXHmi SmSDemag programming, testing Windows,C++,.net VisualizationSystem:Design and execution ofoperational Screens (ininternet Browser)
austria L1 inspection Line iSL2 Voest-alpine ,Linz analysis programming Commissioning Step 7,WinCC L1controlandvisualizationsystem

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up