Měnírna MHD, Plzeň HYDRO

Největší realizovaná měnírna zahrnující dvacet tramvajových napáječů, čtyřiadvacet trolejbusových napáječů a čtyři dvanáctipulzní usměrňovače. Celá stejnosměrná technologie je umístěná ve třetím podlaží budovy. Výkon jednoho transformátoru je 2.5 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 3 kA. Rozváděč 22 kV dodala firma Merlin-Gerin (Schneider). Dálkový přenos na dispečink zajištěn systémem TECOMAT. Vizualizace technologie měnírny je provedena na dispečerském stanovišti i na samotné měnírně.

SECTION MILL, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
CzechRepublic L1-Sizing mill for seemlesstubes Sizingmill electrical equipment and automation system VVt -Vítkovice válcovnatrub project analysis programming Commissioning Simens,Step 7,WinCC Complex delivery of electrical equipment and automatio nsystem for sizing mill for seemless tubes

CASTER, Level 2

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
Malaysia L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem megasteel,Banting analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, oracle, Forms CompleteLevel 2 Systemincludingthemodels customization:Systemadministration, Communications, tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle CompleteLevel 2 Systemincludingthemodels encapsulation: Systemadministration, Communications, tracking, measuredValues processing, Reports
China L2-Caster Caster Level 2 Hmii/F tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,Citect HmiforthemeltshopandCasterLevel 2 System
Egypt L2-Caster Caster DBaccess interfaces anSDk, alexandria analysis programming Commissioning Wnt, C++,oracle DBDesign,DBaccessRoutines,Hmi
Netherlands L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem Hoogovens analysis programming Commissioning Hp-uX, C, oracle CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValuesprocessing, Hmi,Reports,models encapsulation
Germany L2-Caster Caster DataHandling, DBSupport Hkm, Duisburg analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle DBDesign,DBaccessRoutines
Italy L2-Caster Caster Level 2 Hmi aSt, terni programmingCommissioning Wnt, C++,mSVS(mFC)oracle DBDesign,DBaccessRoutines,Hmi
China L2-Caster Caster 2 add.Strands for Level 2 Control System tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle upgradeoftheLevel 2 systemforthe additional2 strands
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem anyang iron&Steel analysis programming W2k, C++,CoRBa, CBS-k, oracle CompleteLevel 2 System,partlythe models implementation(CutLengthoptimization). System administration, Communications,tracking, measured Valuesprocessing, Hmi,Reports
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem Shougang,Beijing analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, CBS-k, oracle CompleteLevel 2 System,partlythe models implementation(CutLengthoptimization). System administration, Communications,tracking, measured Valuesprocessing, Hmi,Reports

Číst dál

Others, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
uSa L1-others GeneralSoftware Steam turbine Simulation Siemensalpharetta,Ga programming testing SiemensSimaDYn-D, Step7, WinCC Simulationsystemforthe standardSiemensproduct
CzechRepublic L1-Chemicals Rubber plant Waiste air Control kaučukkralupy programming testing SiemensS7  
Germany L1-others GeneralSoftware ControlState machineVisualization SmSDemag analysisprogramming testing Windows,C++ Visualizationtool fortheCommissioningengineers
uSa L1-Food industry Brewery Brew Control, Fermentation Control anheuser-Busch, St.Louis,mo, Columbus,oH programming testing SiemenspCS-7,Step7, WinCC  
netherlands L1-assembly Lines production LinefortV Screens Sealedgemasking,mask insertion machine philips,China, mexico, CZ programming testing S7-300,S7-400,Step7 (SCL)  
Germany L1-others GeneralSoftware CommunicationCards, Diagnostictools iBa, Fuerth programming, testing Windows,C++ Diagnostictoolsforthe various communicationcardsofiBa systems
South africa L1-mining platinum mine platinum mineSealedgemasking,mask insertion machine Hatch-anglo platinum, Johannesburg- Rustenburg programming testing SiemenspCS-7,Step7, WinCC  
Germany L1-others GeneralSoftware DriverforapCi3120 SmSD analysis programming VxWorks,C  
Germany L1-others GeneralSoftware VisualizationSystemXHmi SmSDemag programming, testing Windows,C++,.net VisualizationSystem:Design and execution ofoperational Screens (ininternet Browser)
austria L1 inspection Line iSL2 Voest-alpine ,Linz analysis programming Commissioning Step 7,WinCC L1controlandvisualizationsystem

Čistírna odpadních vod Vsetín - intenzifikace, II.etapa

Městská čistírna odpadních vod. Při intenzifikaci byla provedena úplná rekonstrukce řízení celé ČOV. Na procesní úrovni je sedm PLC řady CompactLogix od firmy Allen-Bradley s místními panely operátora s klávesnicí a dotykovou obrazovkou. Na velínu ČOV jsou dvě na sobě nezávislá dispečerské stanice, další stanice je u vedoucího ČOV. Vizualizační systém dispečerských stanice PROMOTIC běží pod operačním systémem WIN-XP. Páteřní komunikace EtherNet je objektech metalická, mimo objekty po optických vláknech. K dispečerským stanicím jsou přes dálkový přenos údajů (vysílačky) připojeny čerpací stanice.

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up