Měnírna MHD, Brno ÚDOLNÍ

První měnírna instalovaná v podzemní stavbě. Zahrnuje šest tramvajových napáječů, šest trolejbusových napáječů a dva šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.25 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 1600 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT. Detailní vizualizace technologie je na lokálním velíně přímo na měnírně, přehledová na energetickém dispečinku dopravního podniku.

SECTION MILL, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
CzechRepublic L1-Sizing mill for seemlesstubes Sizingmill electrical equipment and automation system VVt -Vítkovice válcovnatrub project analysis programming Commissioning Simens,Step 7,WinCC Complex delivery of electrical equipment and automatio nsystem for sizing mill for seemless tubes

Others, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
uSa L1-others GeneralSoftware Steam turbine Simulation Siemensalpharetta,Ga programming testing SiemensSimaDYn-D, Step7, WinCC Simulationsystemforthe standardSiemensproduct
CzechRepublic L1-Chemicals Rubber plant Waiste air Control kaučukkralupy programming testing SiemensS7  
Germany L1-others GeneralSoftware ControlState machineVisualization SmSDemag analysisprogramming testing Windows,C++ Visualizationtool fortheCommissioningengineers
uSa L1-Food industry Brewery Brew Control, Fermentation Control anheuser-Busch, St.Louis,mo, Columbus,oH programming testing SiemenspCS-7,Step7, WinCC  
netherlands L1-assembly Lines production LinefortV Screens Sealedgemasking,mask insertion machine philips,China, mexico, CZ programming testing S7-300,S7-400,Step7 (SCL)  
Germany L1-others GeneralSoftware CommunicationCards, Diagnostictools iBa, Fuerth programming, testing Windows,C++ Diagnostictoolsforthe various communicationcardsofiBa systems
South africa L1-mining platinum mine platinum mineSealedgemasking,mask insertion machine Hatch-anglo platinum, Johannesburg- Rustenburg programming testing SiemenspCS-7,Step7, WinCC  
Germany L1-others GeneralSoftware DriverforapCi3120 SmSD analysis programming VxWorks,C  
Germany L1-others GeneralSoftware VisualizationSystemXHmi SmSDemag programming, testing Windows,C++,.net VisualizationSystem:Design and execution ofoperational Screens (ininternet Browser)
austria L1 inspection Line iSL2 Voest-alpine ,Linz analysis programming Commissioning Step 7,WinCC L1controlandvisualizationsystem

Processing Lines, Level 2

Country

Type

Technology

Project

Customer

Realized

Environment

Scope

uSa

L2-processing Lines

GalvanizingLine

Level 2

nationalSteel, portgage,in

programming testing

Wnt, mSVSC++,oracle

Redesign and commissioning

China

L2-processing Lines

picklingLine

Level 2 Hmi

Jinan  iron&Steel, Jinan

programming

W2k, C++,.net, CoRBa, CBS-k,oracle

Complete pickling Line Level 2, Hmi, Reports

CASTER, Level 2

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
Malaysia L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem megasteel,Banting analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, oracle, Forms CompleteLevel 2 Systemincludingthemodels customization:Systemadministration, Communications, tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle CompleteLevel 2 Systemincludingthemodels encapsulation: Systemadministration, Communications, tracking, measuredValues processing, Reports
China L2-Caster Caster Level 2 Hmii/F tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,Citect HmiforthemeltshopandCasterLevel 2 System
Egypt L2-Caster Caster DBaccess interfaces anSDk, alexandria analysis programming Commissioning Wnt, C++,oracle DBDesign,DBaccessRoutines,Hmi
Netherlands L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem Hoogovens analysis programming Commissioning Hp-uX, C, oracle CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValuesprocessing, Hmi,Reports,models encapsulation
Germany L2-Caster Caster DataHandling, DBSupport Hkm, Duisburg analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle DBDesign,DBaccessRoutines
Italy L2-Caster Caster Level 2 Hmi aSt, terni programmingCommissioning Wnt, C++,mSVS(mFC)oracle DBDesign,DBaccessRoutines,Hmi
China L2-Caster Caster 2 add.Strands for Level 2 Control System tpCo, tianjin analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, oracle upgradeoftheLevel 2 systemforthe additional2 strands
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem anyang iron&Steel analysis programming W2k, C++,CoRBa, CBS-k, oracle CompleteLevel 2 System,partlythe models implementation(CutLengthoptimization). System administration, Communications,tracking, measured Valuesprocessing, Hmi,Reports
China L2-Caster Caster Level 2 ControlSystem Shougang,Beijing analysis programming Commissioning W2k, C++,CoRBa, CBS-k, oracle CompleteLevel 2 System,partlythe models implementation(CutLengthoptimization). System administration, Communications,tracking, measured Valuesprocessing, Hmi,Reports

Číst dál

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up