Měnírna MHD, Brno ÚDOLNÍ

První měnírna instalovaná v podzemní stavbě. Zahrnuje šest tramvajových napáječů, šest trolejbusových napáječů a dva šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.25 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 1600 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT. Detailní vizualizace technologie je na lokálním velíně přímo na měnírně, přehledová na energetickém dispečinku dopravního podniku.

SECTION MILL, Level 1

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
CzechRepublic L1-Sizing mill for seemlesstubes Sizingmill electrical equipment and automation system VVt -Vítkovice válcovnatrub project analysis programming Commissioning Simens,Step 7,WinCC Complex delivery of electrical equipment and automatio nsystem for sizing mill for seemless tubes

COLD MILL, Level 2

Country Type Technology Project Customer Realized Environment Scope
uSa L2-Coldmill aluminum Cold mill material trackingforLevel2Systemfor aluminum mill Logan aluminum, Russellville,kY analysis programming Commissioning DeCVaX, VmS Fortran tracking, Reporting
Japan L2-Coldmill aluminum Cold mill Level 2 ControlSystem kaaL, kobe analysis programming Commissioning SiemensSX, unix,CoRoS, innovator, C CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
South africa L2-Coldmill tempermill Level 2 ControlSystem SaldanhaSteel, Saldanha analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, oracle,oracle Forms CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
uSa L2-Coldmill Cold mill Communications, Setpointtransmission, DmQadapters akSteel, Rockport,in analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, oracle,oracle Forms Communicationadapters betweenLevel 2 system andLevel 1.Communications betweenLevel 2 and Level 3
uSa L2-Coldmill tempermill Level 2 ControlSystem akSteel, Rockport,in analysis programming Commissioning DeCalpha, openVmS, C, oracle,oracle Forms CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
uSa L2-Coldmill aluminum Cold mill Level 2 ControlSystem foraluminum Coldmill norandalQL, Huntington, tn programmingCommissioning Wnt, C++, oracle Level 2 System:Communications,tracking, measuredValuesprocessing, Hmi,Reports
norway L2-Coldmill aluminum Cold mill Level 2 ControlSystem foraluminum Coldmill Hydroaluminum, Holmestrand programmingCommissioning Wnt, C++, oracle Level 2 System:Communications,tracking, measuredValuesprocessing, Hmi,Reports
uSa L2-Coldmill Z-mill Communications, tracking, measuredValues olin Brass,St.Louis,mo programming Wnt, C++, oracle measuredValuesprocessing, tracking, Communications
italy L2-Wire mill Wire Rodmill Level 2 ControlSystem Riva acciao,Galtarossa, Verona programmingCommissioning Wnt, BorlandBuilder, oracle, primo-S Commissioning, finaltuning
Russia L2-Coldmill Cold mill Level 2 ControlSystem mmk, magnitogorsk analysis programming Commissioning Wnt, C++, oracle, Forms CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports
Greece L2-Coldmill Cold mill Level 2 ControlSystem elval, athens analysis programming Commissioning Solaris,C++, oracle, Forms CompleteLevel 2 System:Systemadministration, Communications,tracking, measuredValues processing, Hmi,Reports

Číst dál

Čistírna odpadních vod Vsetín - intenzifikace, II.etapa

Městská čistírna odpadních vod. Při intenzifikaci byla provedena úplná rekonstrukce řízení celé ČOV. Na procesní úrovni je sedm PLC řady CompactLogix od firmy Allen-Bradley s místními panely operátora s klávesnicí a dotykovou obrazovkou. Na velínu ČOV jsou dvě na sobě nezávislá dispečerské stanice, další stanice je u vedoucího ČOV. Vizualizační systém dispečerských stanice PROMOTIC běží pod operačním systémem WIN-XP. Páteřní komunikace EtherNet je objektech metalická, mimo objekty po optických vláknech. K dispečerským stanicím jsou přes dálkový přenos údajů (vysílačky) připojeny čerpací stanice.

Processing Lines, Level 2

Country

Type

Technology

Project

Customer

Realized

Environment

Scope

uSa

L2-processing Lines

GalvanizingLine

Level 2

nationalSteel, portgage,in

programming testing

Wnt, mSVSC++,oracle

Redesign and commissioning

China

L2-processing Lines

picklingLine

Level 2 Hmi

Jinan  iron&Steel, Jinan

programming

W2k, C++,.net, CoRBa, CBS-k,oracle

Complete pickling Line Level 2, Hmi, Reports

Kontaktujte nás

MICROSYS BRNO

Karásek 2245/1f
621 00 Brno
Česká republika

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up