A brand that you can trust.

map of references eu

Software for meltshop operation. it comprises modules for control of electrical arc furnace.

L2 HMI Meltshop - England
map of references as

Software for operating of meltshop. It contains modules for calculation of material charge.

Jisco Meltshop HMI - China

They trusted us.

User interface for operators of fast cooling line at hot rolling mill line.

SSI L2 HMI - Thailand
map of references sa

Software for operating of meltshop.

Ural Steel L2 HMI Meltshop - Russia
map of references af

O stránkách www.microsysbrno.com

Provozovatelem této internetové prezentace je společnost MICROSYS BRNO, s.r.o., IČ 46972986.
Autorská práva

Provozovateli náleží užívací práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na těchto stránkách, včetně textu a technických ilustrací a nejsou bez jeho souhlasu výslovného souhlasu dále šířit.

Přístupnost prezentace

Autor www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena v XHTML 1.0 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 2/3. Při tvorbě těchto stránek bylo přihlíženo k metodickým pokynům "Dive into accessibility".

Ochrana dat a předávání osobních údajů

Přístup na tyto www stránky může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, pokud to není třeba k naplnění právních předpisů.

Pokud si uživatel přeje opravit nebo smazat osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na těchto stránkách.

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up