Měnírna MHD, Plzeň HYDRO

Největší realizovaná měnírna zahrnující dvacet tramvajových napáječů, čtyřiadvacet trolejbusových napáječů a čtyři dvanáctipulzní usměrňovače. Celá stejnosměrná technologie je umístěná ve třetím podlaží budovy. Výkon jednoho transformátoru je 2.5 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 3 kA. Rozváděč 22 kV dodala firma Merlin-Gerin (Schneider). Dálkový přenos na dispečink zajištěn systémem TECOMAT. Vizualizace technologie měnírny je provedena na dispečerském stanovišti i na samotné měnírně.

Měnírna MHD, Brno ÚDOLNÍ

První měnírna instalovaná v podzemní stavbě. Zahrnuje šest tramvajových napáječů, šest trolejbusových napáječů a dva šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.25 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 1600 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT. Detailní vizualizace technologie je na lokálním velíně přímo na měnírně, přehledová na energetickém dispečinku dopravního podniku.

Měnírna MHD, Praha Karlín

Jedná se o neobvyklé propojení tří kontejnerových měníren do jednoho celku, doplněné o další kontejnery s ostatní výbavou (rozvodna 22kV, vlastní spotřeba, vyrovnávací zpětné odpory, dozorna). Výhodou takového řešení je v případě potřeby možnost přesunu jednotlivých kontejnerů. Měnírnu tvoří celkem patnáct tramvajových napáječů a tři šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.65 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 2250 A. Rozváděče 22 kV dodaly firmy Holec a Siemens. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem TECOMAT. Vizualizace technologie umo

Měnírna MHD, Olomouc Neředín

Velmi jednoduchá kontejnerová měnírna zahrnující tři tramvajové napáječe a jeden šestipulzní usměrňovač. Výkon transformátoru je 800 kVA, jmenovitý proud usměrňovače 1100 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Siemens. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem SAIA, protokol SBUS. Rozměry kontejneru 7.18 m x 3.02 m.

Měnírna MHD, Brno Osová

Kontejnerová měnírna zahrnující pět tramvajových napáječů a jeden šestipulzní usměrňovač. Výkon transformátoru je 1.65 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 2250 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT, protokol MODBUS. Vizualizace technologie přímo na měnírně i na energetickém dispečinku dopravního podniku. Rozměry kontejneru 8.38 m x 3.02 m.

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up