Jedná se o neobvyklé propojení tří kontejnerových měníren do jednoho celku, doplněné o další kontejnery s ostatní výbavou (rozvodna 22kV, vlastní spotřeba, vyrovnávací zpětné odpory, dozorna). Výhodou takového řešení je v případě potřeby možnost přesunu jednotlivých kontejnerů. Měnírnu tvoří celkem patnáct tramvajových napáječů a tři šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.65 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 2250 A. Rozváděče 22 kV dodaly firmy Holec a Siemens. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem TECOMAT. Vizualizace technologie umo

Tagged under: měnírny

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up