Logo

Jedná se o neobvyklé propojení tří kontejnerových měníren do jednoho celku, doplněné o další kontejnery s ostatní výbavou (rozvodna 22kV, vlastní spotřeba, vyrovnávací zpětné odpory, dozorna). Výhodou takového řešení je v případě potřeby možnost přesunu jednotlivých kontejnerů. Měnírnu tvoří celkem patnáct tramvajových napáječů a tři šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.65 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 2250 A. Rozváděče 22 kV dodaly firmy Holec a Siemens. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem TECOMAT. Vizualizace technologie umo

Tagged under: měnírny
Copyright © 2014 MICROSYS BRNO