Kontejnerová měnírna zahrnující pět tramvajových napáječů a jeden šestipulzní usměrňovač. Výkon transformátoru je 1.65 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 2250 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT, protokol MODBUS. Vizualizace technologie přímo na měnírně i na energetickém dispečinku dopravního podniku. Rozměry kontejneru 8.38 m x 3.02 m.

Tagged under: měnírny

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up