Produkt DotView OPC je určený pro vizualizaci procesů u různých řídících, výrobních, údržbových a měřících jednotek. Tyto jednotky mohou být používány v mnoha odvětvích: např. průmyslu, komunálních službách, poštovních a doručovatelských službách, telekomunikacích apod.

DotView je nástrojem pro různé skupiny inženýrů a techniků pro účely schalování, prověřování jakosti a měření hodnot v reálném čase.

DotView je "web" produkt, založený na klient - server architektuře. Hlavním nástrojem pro návrh DotView je DotView DESIGNER.

Uživatel navrhuje a vyvíjí svůj projekt v prostředí DotView DESIGNER. Projekt je strukturovaný do stránek s definovanou hiearchií uživatele. Vlastníí proces tvorby stránky je velice rychlý a intuitivní - nejsou k tomu potřebné žádné speciální hluboké znalosti. Uživatel tvoří nové stránky a lokalizuje zde všechny grafické, řídící nebo měřící objekty pomocí metody "drag & drop". Všechny standardní grafické a řídící objekty jsou již dostupné v předpřipravených knihovnách, jejich zobrazení probíhá ve vyhrazených polích prostředí DotView DESIGNER. Pokud uživatel ukončí stránku či projekt, další stránku / projekt na serveru jednoduše založí pomocí stisknutí tlačítka. Vlastní realizace projektů probíhá v rámci aplikace MS Explorer a vše je uloženo na lokálním HD v souborech a adresářích s typickou strukturou.

DotView je ve skutečnosti rozhraním pro OPC servery. Knihovna grafických a řídících bodů, spolu s komunikačním rozhraním jsou otevřeny k dalšímu rozšíření.

Charakterisktika:

  • Uživatelské a grafické "web" rozhraní pro OPC servery
  • Klient-Server architektura
  • Web klient pro real-time vizualizaci
  • Komunikace založená na platformě .NET
  • WYSIWYG designer pro zobrazování

Výhody:

  • Tenký klient => nejsou potřebné žádné instalační procedury na straně klienta
  • Rychlé změny v konfiguracích, není potřebné restartovat klientskou aplikaci pro zobrazení nakonfigurovaných změn

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up