MES, Level3

Country

Type

Technology

Project

Customer

Realized

Environment

Scope

Spain

L3-CSpplant

CSpplant

information&Quality System meltshop,Caster, mill

aCB, Bilbao

analysis programming Commissioning

DeCalpha, openVmS, C, pL-SQL, oracle

Level 2.5:Distributionoftheplanning Schedulestomeltshop,Caster, Rollingmill, Collection ofthefeedback data,DBStorage, Hmi,Reports

Saudiarabia

L3-meS

Caster, meltshop

Level 2.5System

(planning,Hmi)

Hadeediron &Steel

analysis programming Commissioning

DeCalpha, unix, C, oracle, oracle Forms

Level 2.5:Distributionoftheplanning Schedulestomeltshop,Caster, Collection of thefeedback data,DBStorage, Hmi,Reports

Saudiarabia

L3-meS

production

System

Level 3 Systemformeltshop, Caster, HotStripmill

Hadeediron &Steel

analysis programming Commissioning

DeCalpha, openVmS, C, oracle,

oracle Forms

portingtheoldsystemtothenewharrdware andsystemsoftware,recommissioning

Spain

L3-meS

CSpplant

ipQS(integrated production

QualitySystem)

meltshop,Caster, mill

aCB, Bilbao

analysis programming Commissioning

W2k,C++,BorlandBuilder, oracle, RationalRose

DataCollection,processing, evaluationand presentation

China

L3-CSpplant

CSpplant

ipQS(integrated production

QualitySystem)

meltshop,Caster, mill

Baoshan,Shanghai

analysis programming Commissioning

W2k,C++,BorlandBuilder, oracle, RationalRose

DataCollection,processing, evaluationand presentation

China

L3-meS

CSpplant

ipQS(integrated production

QualitySystem)

meltshop,Caster, mill

anyang iron&Steel

analysis programming

W2k,C++,BorlandBuilder, oracle, RationalRose

DataCollection,processing, evaluationand presentation

turkey

L3-CSpplant

CSpplant

ipQS(integrated production

QualitySystem)

meltshop,Caster, mill

iskenderun iron&Steel, isdemir

analysis programming Commissioning

W2k,C++,BorlandBuilder, oracle, RationalRose

DataCollection,processing, evaluationand presentation

india

L3-CSpplant

CSpplant

ipQS(integrated production

QualitySystem)

meltshop,Caster, mill

essarSteel, Hazira

analysis programming Commissioning

W2k,C++,BorlandBuilder, oracle, RationalRose

DataCollection,processing, evaluationand presentation

uSa

L3-CSpplant

CSpplant

ipQS(integrated production

QualitySystem)

meltshop,Caster, mill

SeverCorr, Columbus,mS

analysis programming Commissioning

W2k,C++,BorlandBuilder, oracle, RationalRose

DataCollection,processing, evaluationand presentation

india

L3-Hotmill

Hotmill

L3

Bhushan

analysis programming Commissioning

C++,C#, oracle, Corba

L3forHotmill schedulingandplanning

Čerpací stanice Vsetín-Ohrada

Ukázka, jak je možné s minimálním navýšením nákladů realizovat požadavky provozovatele. Do sběrné studny pitné vody natéká samotíží voda z okolních vrtů. Do studny bylo instalováno nové čerpadlo řízené frekvenčním měničem 90 kW řady VLT8000 od firmy Danfoss pro odčerpávání přebytku vody tak, aby byla udržena požadovaná úroveň hladiny vody ve studni. V původním zadání obsluha ručně řízením otáček čerpadla udržovala hladinu vody podle ukazatele. Naše řešení s využitím standardně vestavěného regulátoru frekvenčního měniče automatizovalo řízení hladiny na požadované úrovni.

Čistá řeka Bečva

Akce Čistá řeka Bečva dále jen ČřB byla financována z EU. Naše firma dodávala pro části A a B kompletní elektroinstalaci malých objektů (čerpací stanice, dešťové zdrže a měrné objekty). Na celé akci ČřB je kompletní SW od naší firmy. Městské ČOV (ČOV Valašské Meziříčí a ČOV Zubří), obecní ČOV (ČOV Halenkov, ČOV Hovězí, ČOV Karolinka, ČOV Velké Karlovice a ČOV Horní Bečva). Čerpací stanice, dešťvé zdrže a měrné objekty (celkem 36 objektů). Dále naše firma realizovala dálkový přenos z 58 objektů na oblastní dispečinky na ČOV Valašské Meziříčí, ČOV Zubří a ČOV Vsetín, centrální dispečink na ČOV Vsetín a na přenosný počítač. Na oblastních dispečincích se tiskne denní a měsíční protokoly ze všech objektů.

Čistírna odpadních vod Bučovice

Větší ČOV realizovaná naší společností. Na čistírně je jedno PLC řady SLC500 od firmy Allen-Bradley a dispečerská stanice s tiskárnou. Vizualizační systém dispečerské stanice PROMOTIC běží pod operačním systémem MS-DOS. Páteřní komunikace je metalická - DH485. Dálkový přenos údajů není realizován. Čistírna je navržena jako bezobslužná, po výpadcích napětí a při poruchách jsou důsledně uplatněny najížděcí a záskokové funkce řízení.

Čistírna odpadních vod Hutisko-Solanec

Obecní čistírna odpadních vod. Na procesní úrovni je PLC řady CompactLogix od firmy Allen-Bradley s místním panelem operátora s klávesnicí. Přes dálkový přenos údajů (vysílačky) jsou informace o stavu čistírny přenášeny na ČOV Zubří, kde je na dispečerské stanici velínu realizována vizualizace ČOV a tisky směnových protokolů. Čistírna je navržena jako bezobslužná, po výpadcích napětí a při poruchách jsou důsledně uplatněny najížděcí a záskokové funkce řízení.

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up