Čistírna odpadních vod Vsetín - intenzifikace, II.etapa

Městská čistírna odpadních vod. Při intenzifikaci byla provedena úplná rekonstrukce řízení celé ČOV. Na procesní úrovni je sedm PLC řady CompactLogix od firmy Allen-Bradley s místními panely operátora s klávesnicí a dotykovou obrazovkou. Na velínu ČOV jsou dvě na sobě nezávislá dispečerské stanice, další stanice je u vedoucího ČOV. Vizualizační systém dispečerských stanice PROMOTIC běží pod operačním systémem WIN-XP. Páteřní komunikace EtherNet je objektech metalická, mimo objekty po optických vláknech. K dispečerským stanicím jsou přes dálkový přenos údajů (vysílačky) připojeny čerpací stanice.

Úpravna vody Valašské Meziříčí

Postupná rekonstrukce čtyř původních pískových filtrů na filtry s aktivním uhlí. Při rekonstrukci bylo realizováno kompletní automatické řízení filtrace a praní filtrů s využitím stávajících silových obvodů. HW řídicího systému je dvouúrovňový. Na procesní úrovni jsou dvě PLC řady SLC500 přímo u filtrů. K dispečerské stanici s vizualizačním systémem PROMOTIC pod operačním systémem WIN-NT jsou připojeny po komunikaci zákaloměry. Dávkování chemikálií je řízeno od průtoku a zákalu. Páteřní komunikace je metalická - DH485. Dálkový přenos údajů není realizován.

Měnírna MHD, Brno Osová

Kontejnerová měnírna zahrnující pět tramvajových napáječů a jeden šestipulzní usměrňovač. Výkon transformátoru je 1.65 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 2250 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT, protokol MODBUS. Vizualizace technologie přímo na měnírně i na energetickém dispečinku dopravního podniku. Rozměry kontejneru 8.38 m x 3.02 m.

Měnírna MHD, Brno ÚDOLNÍ

První měnírna instalovaná v podzemní stavbě. Zahrnuje šest tramvajových napáječů, šest trolejbusových napáječů a dva šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.25 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 1600 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Holec. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem firmy SAT. Detailní vizualizace technologie je na lokálním velíně přímo na měnírně, přehledová na energetickém dispečinku dopravního podniku.

Měnírna MHD, Olomouc Neředín

Velmi jednoduchá kontejnerová měnírna zahrnující tři tramvajové napáječe a jeden šestipulzní usměrňovač. Výkon transformátoru je 800 kVA, jmenovitý proud usměrňovače 1100 A. Rozváděč 22 kV dodala firma Siemens. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem SAIA, protokol SBUS. Rozměry kontejneru 7.18 m x 3.02 m.

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up