Měnírna MHD, Plzeň HYDRO

Největší realizovaná měnírna zahrnující dvacet tramvajových napáječů, čtyřiadvacet trolejbusových napáječů a čtyři dvanáctipulzní usměrňovače. Celá stejnosměrná technologie je umístěná ve třetím podlaží budovy. Výkon jednoho transformátoru je 2.5 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 3 kA. Rozváděč 22 kV dodala firma Merlin-Gerin (Schneider). Dálkový přenos na dispečink zajištěn systémem TECOMAT. Vizualizace technologie měnírny je provedena na dispečerském stanovišti i na samotné měnírně.

Měnírna MHD, Praha Karlín

Jedná se o neobvyklé propojení tří kontejnerových měníren do jednoho celku, doplněné o další kontejnery s ostatní výbavou (rozvodna 22kV, vlastní spotřeba, vyrovnávací zpětné odpory, dozorna). Výhodou takového řešení je v případě potřeby možnost přesunu jednotlivých kontejnerů. Měnírnu tvoří celkem patnáct tramvajových napáječů a tři šestipulzní usměrňovače. Výkon jednoho transformátoru je 1.65 MVA, jmenovitý proud usměrňovače 2250 A. Rozváděče 22 kV dodaly firmy Holec a Siemens. Dálkový přenos na dispečink zajištěn řídicím systémem TECOMAT. Vizualizace technologie umo

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up