Obecní čistírna odpadních vod. Na procesní úrovni je PLC řady CompactLogix od firmy Allen-Bradley s místním panelem operátora s klávesnicí. Přes dálkový přenos údajů (vysílačky) jsou informace o stavu čistírny přenášeny na ČOV Zubří, kde je na dispečerské stanici velínu realizována vizualizace ČOV a tisky směnových protokolů. Čistírna je navržena jako bezobslužná, po výpadcích napětí a při poruchách jsou důsledně uplatněny najížděcí a záskokové funkce řízení.

Tagged under: čistírny

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up