Akce Čistá řeka Bečva dále jen ČřB byla financována z EU. Naše firma dodávala pro části A a B kompletní elektroinstalaci malých objektů (čerpací stanice, dešťové zdrže a měrné objekty). Na celé akci ČřB je kompletní SW od naší firmy. Městské ČOV (ČOV Valašské Meziříčí a ČOV Zubří), obecní ČOV (ČOV Halenkov, ČOV Hovězí, ČOV Karolinka, ČOV Velké Karlovice a ČOV Horní Bečva). Čerpací stanice, dešťvé zdrže a měrné objekty (celkem 36 objektů). Dále naše firma realizovala dálkový přenos z 58 objektů na oblastní dispečinky na ČOV Valašské Meziříčí, ČOV Zubří a ČOV Vsetín, centrální dispečink na ČOV Vsetín a na přenosný počítač. Na oblastních dispečincích se tiskne denní a měsíční protokoly ze všech objektů.

Tagged under: čistírny

Contact us

MICROSYS BRNO

Karasek 2245/1f
621 00 Brno
Czech Republic

T: +420 545 240 194

F: +420 545 215 219

E: info@microsysbrno.com

Log in or Sign up